Virtuális valóság túrák

A Wendelstein 7-X sztellarátor

 Dél-nyugatról

 Észak-keletről

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Plazmafizika Osztálya

 Folyosó

Vákuum labor

Elektronika labor

Tiszta labor

Folyosó

Optika labor